Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. KansanedustajatPDF-versio

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 22 250 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansanedustajien palkkiot 16 530 000
Kansanedustajien kulukorvaukset 3 680 000
Kansanedustajien kotimaan matkat 2 040 000
Yhteensä 22 250 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kotimaan matkakulujen tarkistus 29
Palkkion tarkistus 411
Yhteensä 440

2020 talousarvio 22 250 000
2019 talousarvio 21 810 000
2018 tilinpäätös 21 257 847