Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 16 554 000 euroa.

Selvitysosa:Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa ja muussa tarkastamista koskevassa lainsäädännössä säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoitukseen liittyvät valvontatehtävät ja rahoitusvakausviranomaisen toiminnan tarkastustehtävä hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja talousarviokehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Henkilötyövuodet 142,5 144,0 144,0
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,5 6,6 6,6
       
Työtyytyväisyysindeksi      
ParTy 2017 -indeksit1):      
Henkilöstön hyvinvointi   3,7 3,7
Työn perusedellytykset   3,4 3,4
Työyhteisön toimivuus   3,5 3,5
Työyhteisön kehittämisedellytykset   3,5 3,5
Naisten osuus henkilöstöstä, % 55,0 51,0 51,0

1) Vuonna 2019 ei ole tehty ParTy-kyselyä vaan tavoitteet on asetettu v. 2017 ParTy-tulosten perusteella

HTV-tavoite vuosina 2019—2021 päätoiminnoittain

 
2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Tarkastus- ja valvontatoiminta 53,0 72,0 72,0
Muu ydintoiminta 47,0 36,0 36,0
Tukitoiminta 42,5 36,0 36,0
Yhteensä 142,5 144,0 144,0

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkastustyön digitalisaation edelleen kehittäminen 502
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 2
Palkkausten tarkistukset 246
Yhteensä 750

2021 talousarvio 16 554 000
2020 talousarvio 15 804 000
2019 tilinpäätös 15 669 000