Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              05. Virvoitusjuomavero
              07. Energiaverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

01. TupakkaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 1 126 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 58,00 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 248,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista kannetaan veroa 0,015 euroa kappaleelta ja lisäksi 34 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 0,25 euroa kappaleelta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 51,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 39,00 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 151,00 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan veroa 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 0,30 euroa millilitralta.

Tupakkaveroa korotetaan pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisesti asteittain vuosina 2016—2019. Korotukset toteutetaan asteittaisina puolivuosittaisina korotuksina, joista viimeisin tuli voimaan 1.7.2018. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tupakkaveroa korotetaan vuonna 2019 niin ikään kahdesti, 1.12019 ja 1.7.2019. Vuoden 2017 alusta tupakkaveron piiriin sisällytettiin myös sähkösavukkeissa käytettävät nesteet. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena verollisten savukkeiden kulutus on supistunut n. 20 % vuodesta 2008 vuoteen 2017.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
       
Savukkeet 841 915 984
Muut tupakkatuotteet 113 127 142
Yhteensä 954 1 042 1 126

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2019 talousarvio 1 126 000 000
2018 talousarvio 1 042 000 000
2017 tilinpäätös 953 811 217