Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            25. Metallirahatulot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2019

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

25. Metallirahatulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 700 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen suunnittelusta, valmistuksesta, jakelusta, myynnistä, markkinoinnista, varastoinnista, ostamisesta, takaisinlunastuksesta ja hävityksestä sekä myös edellä mainittuihin liittyvistä tarkastuksista ja laadunvarmistustoimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys johtuu käyttörahojen nettoliikkeellelaskutulojen kasvusta.


2019 IV lisätalousarvio 700 000
2019 I lisätalousarvio 5 050 000
2019 talousarvio 50 000
2018 tilinpäätös -3 045 443
2017 tilinpäätös 5 933 398