Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
            88. Osakehankinnat
       10. Liikenneverkko

Talousarvioesitys 2019

21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 1 660 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 135 000 euroa on siirtoa momentille 31.01.01, 460 000 euroa momentille 31.10.01, 680 000 euroa momentille 31.20.01 ja 385 000 euroa momentille 31.50.01.


2019 IV lisätalousarvio -1 660 000
2019 talousarvio 1 660 000
2018 tilinpäätös 1 660 000
2017 tilinpäätös 1 660 000