Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2019

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.05 säästöpäätöksen määrärahan palauttamisesta johtuen.


2019 IV lisätalousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 21 984 000
2018 tilinpäätös 24 218 000
2017 tilinpäätös 26 184 000