Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2019

05. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 11 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta varataan 2 400 000 euroa pelastustoimen uudistuksen tietohallinnon ja tietojärjestelmien uudistamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 8 800 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 11 200 000 euroa tällä momentilla ja momentilla 26.30.01 peruutetun määrärahan uudelleenbudjetoinnista ja 5 800 000 euroa tasomuutoksena sekä vähennyksenä 5 800 000 euroa siirtona momenteille 30.01.01, 30.70.01 ja 32.01.02.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2019 IV lisätalousarvio 11 200 000
2019 II lisätalousarvio
2019 talousarvio 211 015 000
2018 tilinpäätös 198 970 000
2017 tilinpäätös 53 300 000