Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

25. Metallirahatulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 700 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen suunnittelusta, valmistuksesta, jakelusta, myynnistä, markkinoinnista, varastoinnista, ostamisesta, takaisinlunastuksesta ja hävityksestä sekä myös edellä mainittuihin liittyvistä tarkastuksista ja laadunvarmistustoimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys johtuu käyttörahojen nettoliikkeellelaskutulojen kasvusta.


2019 IV lisätalousarvio 700 000
2019 I lisätalousarvio 5 050 000
2019 talousarvio 50 000
2018 tilinpäätös -3 045 443
2017 tilinpäätös 5 933 398

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu tarkentuneesta arviosta ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauden lisätulosta.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2019 IV lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 1 700 000
2018 tilinpäätös 2 142 944
2017 tilinpäätös 1 707 663