Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2019

43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa.

Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 45 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys, joka on siirtoa momentille 30.20.43, ja määrärahan peruuttaminen aiheutuvat ympäristökorvauksiin 26.3.2019 hyväksytyn Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014—2020) ohjelmamuutoksesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  Talousarvio Lisätalousarvio Yhteensä
       
— EU-osuus 28 462 000 -8 400 000 20 062 000
— valtion osuus 39 305 000 -11 600 000 27 705 000
Yhteensä 67 767 000 -20 000 000 47 767 000

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2019 IV lisätalousarvio -20 000 000
2019 talousarvio 67 767 000
2018 tilinpäätös 67 767 000
2017 tilinpäätös 67 767 000