Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2019

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 460 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Suomenlinnan hoitokunnan muiden osapuolten kanssa yhdessä toteuttamien hankkeiden ulkopuolisten rahoitusosuuksien tuloutuksesta. Ulkopuolisina osuuksina saatuja tuloja vastaava määräraha on budjetoitu momentille 29.80.75.


2019 IV lisätalousarvio 460 000
2019 I lisätalousarvio 790 000
2019 talousarvio 4 000 000
2018 tilinpäätös 12 821 187
2017 tilinpäätös 8 594 575