Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2019

39. Muut sekalaiset tulotPDF-versio

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista

Momentilta vähennetään 43 200 000 euroa.

Selvitysosa:Hallituksen 4.2.2016 antama esitys (HE 1/2016 vp) päivä- ja rikesakkojen korottamiseksi on rauennut. Tämä pienentää arviota sakkotuloista 22,5 milj. eurolla. Lisäksi sakkotulojen toteutunut kehitys on jäänyt aiemmin ennakoitua vähäisemmäksi.


2019 II lisätalousarvio -43 200 000
2019 talousarvio 173 200 000
2018 tilinpäätös 126 543 835
2017 tilinpäätös 172 941 781