Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Omistajaohjaus
            88. Osakehankinnat

Talousarvioesitys 2019

10. OmistajaohjausPDF-versio

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua saatavastaan siltä osin kuin selvitystilassa olevan Forest BTL Oy:n varat eivät riitä velkojien saatavien kattamiseen edellyttäen että valtion ja muiden velkojien suhteellinen asema ei muutu.

Selvitysosa:Valtio on myöntänyt vuonna 2012 valtio-omisteisen Vapo Oy:n tytäryhtiölle Forest BTL Oy:lle 5 000 000 euron vaihtovelkakirjalainan puupohjaisen biodieselin tuotantoteknologiaa hyödyntävän tuotantolaitoksen rakentamiseen liittyvän ns. Feed-vaiheen kehitystyön rahoittamista varten. Hanke kariutui myöhemmin, ja Forest BTL Oy on asetettu selvitystilaan. Valtion yhtiöltä oleva saatava on alkuperäinen velkapääoma korkoineen. Jotta yhtiön konkurssi ja sitä myötä syntyvät lisäkustannukset vältettäisiin, valtion on yhdessä muiden päävelkojien kanssa taloudellisesti tarkoituksenmukaista luopua saatavastaan siltä osin kuin yhtiön varat eivät riitä saatavien kattamiseen. Velka on alun perin rahoitettu momentille myönnetyllä määrärahalla.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 5 700 000
2018 II lisätalousarvio
2018 talousarvio 5 700 000
2017 tilinpäätös 13 900 000