Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Omistajaohjaus

Talousarvioesitys 2019

01. HallintoPDF-versio

24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa avustuksiin, jotka käytetään lentopäästöjen hyvittämiseksi tehtäviin kestävää kehitystä tukeviin käyttötarkoituksiin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot 35 500 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot 24 000 000
3. Lentopäästöhyvitykset (enintään) 500 000
Yhteensä 60 000 000

Selvitysosa:Suomi pyrkii omalla EU-puheenjohtajakaudellaan uudistamaan kokousten järjestelykäytäntöjä myös kokousvieraiden muistamisen osalta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kestävällä ja ilmastoystävällisellä kokousmuistamisella Suomen on tarkoitus kannustaa Eurooppaa edelläkävijyyteen ilmastotoimissa.

Tavanomaisesti puheenjohtajamaa antaa vieraille puheenjohtajuuteen liittyen lahjaksi muistoesineitä. Tarkoitus on siirtyä menettelyyn, jossa ilmoitetaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden Suomessa pidettävien vähintään työryhmätasoisten EU-kokousten vieraille, että fyysisten lahjaesineiden sijasta tavanomaisia kokousmuistamisia vastaava summa käytetään lentopäästöjen hyvittämiseksi tehtäviin kestävää kehitystä tukeviin käyttötarkoituksiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 60 000 000
2018 talousarvio 6 800 000
2017 tilinpäätös 200 000