Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka
       70. Kotouttaminen

Talousarvioesitys 2019

01. HallintoPDF-versio

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 21 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ennakoitua suuremmista arvonlisäveromenoista.


2019 I lisätalousarvio 21 000 000
2019 talousarvio 36 072 000
2018 talousarvio 36 072 000
2017 tilinpäätös 33 350 427