Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2019

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaPDF-versio

30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista

Momentille siirretään lisäystä huoltovarmuusrahastosta 37 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloutus aiheutuu huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 12 a §:ssä säädetystä menettelystä, jonka mukaisesti valtioneuvosto voi Huoltovarmuuskeskuksen esityksestä päättää huoltovarmuusrahastoon kertyneiden varojen siirrosta valtion talousarvioon. Tuloutus liittyy momentilla 13.03.01 kuvattuun järjestelyyn.


2019 I lisätalousarvio 37 000 000
2019 talousarvio 21 600 000