Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. KansanedustajatPDF-versio

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 21 810 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansanedustajien palkkiot 16 119 000
Kansanedustajien kulukorvaukset 3 680 000
Kansanedustajien kotimaan matkat 2 011 000
Yhteensä 21 810 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansanedustajan palkkion tarkistukset 1.5.2018 ja 1.1.2019 484
Kansanedustajien kotimaan matkakulujen tasomuutos 79
Yhteensä 563

2019 talousarvio 21 810 000
2018 talousarvio 21 247 000
2017 tilinpäätös 21 152 933

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 21 810 000 euroa.