Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 170 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli vuoden 2017 lopussa 104 762 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,19 %. Vuonna 2019 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,0 prosentin korkoa 3 kuukauden korkojaksolle ja 1,2 prosentin korkoa 10 vuoden korkojaksolle.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Sarjaobligaatiolainat 1 170
Muut obligaatiolainat 5
Muut joukkovelkakirjalainat -3
Velkasitoumuslainat -3
Velkakirjalainat ja muut lainat 1
Yhteensä 1 170

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -51 000
Yhteensä -51 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 1 170 000 000
2018 talousarvio 1 221 000 000
2017 tilinpäätös 1 324 939 712

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 170 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 24 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu pääosin negatiivisen korkotason aiheuttamasta emissiovoitosta viitelainan emission yhteydessä syyskuussa, mitä vastaavat korkosuojauksen menot ovat kasvaneet.

Korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti. Korkomenojen arvioinnissa on laskentaoletuksena käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja, -0,5 prosentin lyhyttä korkoa kolmen kuukauden korkojaksoille ja -0,1 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.


2019 IV lisätalousarvio 24 000 000
2019 talousarvio 1 170 000 000
2018 tilinpäätös 1 146 884 096
2017 tilinpäätös 1 324 939 712

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 24 000 000 euroa.