Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

65. Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen Oulun kaupungille lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen pilotointitoimintaan.

Selvitysosa:Lisämääräraha käytetään tukemaan Oulun kaupungin pilottiprojektia, joka tähtää alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseen vuosina 2019—2020.


2019 I lisätalousarvio 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen Oulun kaupungille lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen pilotointitoimintaan.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustuksen maksamiseen Kuopion kaupungille väkivaltaisen iskun jälkihoitoon.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Kuopiossa 1.10.2019 tapahtuneen väkivaltaisen iskun jälkihoidosta sisältäen mm. riittävän traumahoidon ja psykososiaalisen tuen järjestämisen.


2019 IV lisätalousarvio 600 000
2019 I lisätalousarvio 500 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2019 vp (15.11.2019)

Saadun selvityksen mukaan momentin määrärahan tulisi olla 3-vuotinen määräraha, jotta se olisi käytettävissä vielä vuoden 2021 aikana, johon saakka jo suunniteltujen hankkeiden on tarkoitus kestää. Momentin määrärahalajin muuttaminen kolmevuotiseksi siirtomäärähakasi varmistaa osaltaan määrärahan tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan käytön.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustuksen maksamiseen Kuopion kaupungille väkivaltaisen iskun jälkihoitoon.

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.