Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 1 565 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Yleinen asumistuki perustuu kokonaisvuokraan ja lineaarisen omavastuun määrittelyyn. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset. Ahvenanmaan asumistuet rahoittaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asumismenon sitominen elinkustannusindeksiin -8 000
Enimmäisasumismenon jäädyttäminen 2018 -8 000
Opiskelijoiden keskimääräinen asumistuki arvioitua suurempi 40 000
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki -1 600
Sairauspäivärahan 55 päivän omavastuun poisto -400
Tarvearvion muutos 57 300
Yhteensä 79 300

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 1 565 800 000
2018 talousarvio 1 486 500 000
2017 tilinpäätös 1 266 400 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 1 567 800 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 565 800 000 euroon nähden aiheutuu opintotukeen tehtävistä lakimuutoksista, jotka laajentavat yleiseen asumistukeen oikeutettujen opiskelijoiden piiriä.

Viitaten momentin 29.70.55 selvitysosaan hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain (65/1994) muuttamisesta.


2019 talousarvio 1 567 800 000
2018 II lisätalousarvio 11 200 000
2018 talousarvio 1 486 500 000
2017 tilinpäätös 1 266 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 1 567 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentilta vähennetään 70 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu saajamäärien alenemisesta.


2019 IV lisätalousarvio -70 000 000
2019 talousarvio 1 567 800 000
2018 tilinpäätös 1 492 000 000
2017 tilinpäätös 1 266 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentilta vähennetään 70 000 000 euroa.