Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoistaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille siirretään huoltovarmuusrahastosta 21 600 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloutus aiheutuu huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 12 a §:ssä säädetystä menettelystä, jonka mukaisesti valtioneuvosto voi Huoltovarmuuskeskuksen esityksestä päättää huoltovarmuusrahastoon kertyneiden varojen siirrosta valtion talousarvioon. Tuloutus liittyy valtiovarainministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen Fingrid Oyj:n ja Gasum Oy:n osakevaihtosopimukseen.


2019 talousarvio 21 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille siirretään huoltovarmuusrahastosta 21 600 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille siirretään lisäystä huoltovarmuusrahastosta 37 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloutus aiheutuu huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 12 a §:ssä säädetystä menettelystä, jonka mukaisesti valtioneuvosto voi Huoltovarmuuskeskuksen esityksestä päättää huoltovarmuusrahastoon kertyneiden varojen siirrosta valtion talousarvioon. Tuloutus liittyy momentilla 13.03.01 kuvattuun järjestelyyn.


2019 I lisätalousarvio 37 000 000
2019 talousarvio 21 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille siirretään lisäystä huoltovarmuusrahastosta 37 000 000 euroa.