Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

60. Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 12 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (    /2005) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta. Eläketukea on tarkoitus maksaa 1.5.2005 lukien vuosina 1941—1947 syntyneille pitkäaikaistyöttömille. Eläketuen saajia arvioidaan vuonna 2005 olevan keskimäärin 3 900 henkilöä.

Momentilta rahoitetaan 58—61 vuotiaiden eläketuki. Yli 62-vuotiaiden osalta menot maksetaan kansaneläkemomentilta. Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuen seurauksena työmarkkinatukimenojen arvioidaan alenevan 13 000 000 euroa, joka on vähennyksenä otettu huomioon momentilla 34.06.52. Kansaneläkemenojen arvioidaan lisääntyvän 7 500 000 euroa, mikä on otettu huomioon momentilla 33.19.60.

Viitaten momentin 33.19.60 perustelujen selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 200 000 euroa kansaneläkkeen tasokorotuksen johdosta.

Täydentävän esityksen (HE 244/2004 vp) selvitysosa:Lisäys talousarvioesityksen 9 200 000 euroon nähden on 3 500 000 euroa, missä on otettu lisäyksenä huomioon 4 000 000 euroa momentilta rahoitettavasta alle 62-vuotiaille maksettavasta työeläkeosuudesta ja vähennyksenä 500 000 menoarvion tarkentumisesta.


2005 talousarvio 12 700 000