Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 3 680 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att tidsplanen för inkomsterna från EU preciserats och av att periodiseringen av de utgifter som betalas med anledning av det gjorts om.


2018 I tilläggsb. -3 680 000
2018 budget 22 555 000
2017 bokslut 32 424 000
2016 bokslut 47 260 000