Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 11 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 25.01.01) -240
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -2 412
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 340
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.10.03) 3 713
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 25.10.03) -4 533
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.30.03) 4 000
HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.30.03) -4 000
Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.02) 657
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.21) 3 142
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 26.40.01) 2 000
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 26.40.01) -2 000
Maaseudun Hyrrä-tukien sähköisen käsittelyketjun kehittämishanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -832
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 1 880
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 25.01.05) -895
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 29.01.02) 700
Poliisihallituksen Monibiometriatunnistus-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 26.10.01) -2 000
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.01) 3 000
Supon SSK-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.02) 4 389
Supon SSK-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 26.10.02) -5 074
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.02) 13 850
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02) -13 590
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.20.01) 1 744
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 3 200
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -1 800
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 980
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -510
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.22) 2 590
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 25.01.22) -2 505
Tasomuutos -16 382
Yhteensä -12 268

2019 talousarvio 11 000 000
2018 I lisätalousarvio -8 377 000
2018 talousarvio 23 268 000
2017 tilinpäätös 49 730 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 4 260 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 11 000 000 euroon nähden on 6 740 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä siirtona momentille 23.01.01 320 000 euroa automaatio- ja robotiikkaratkaisujen toteuttamiseen Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -sivustoille ja 520 000 euroa valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeeseen, 2 150 000 euroa siirtona momentille 24.01.21 kansallisen viisumijärjestelmän rahoittamiseen, 3 330 000 euroa siirtona momentille 26.10.21 KEJO-EHK -hankkeeseen, 500 000 euroa siirtona momentille 30.01.05 Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hankkeeseen, 500 000 euroa siirtona momentille 30.40.22 Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hankkeeseen, 750 000 euroa siirtona momentille 33.01.06 Vankiterveydenhuollon potilastietojärjestelmähankkeeseen, 800 000 euroa siirtona momentille 33.02.05 Alkoholielinkeinorekisterin uudistushankkeeseen (ALLU) ja 470 000 euroa siirtona momentille 33.02.06 Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushankkeeseen sekä lisäyksenä 2 600 000 euroa uusiin kehityshankkeisiin varautumisen johdosta.


2019 talousarvio 4 260 000
2018 II lisätalousarvio -6 165 000
2018 I lisätalousarvio -8 377 000
2018 talousarvio 23 268 000
2017 tilinpäätös 49 730 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 4 260 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 485 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -kehittämistä koskevan tuottavuussopimuksen peruuttamisen johdosta.


2019 IV lisätalousarvio 485 000
2019 talousarvio 4 260 000
2018 tilinpäätös 8 726 000
2017 tilinpäätös 49 730 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 485 000 euroa.