Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              01. Valtiokonttorin toimintamenot
              02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot
              (06.) Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut
              07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
              09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot
              10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot
              88. Senaatti-kiinteistöt
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 622 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Vaikuttavuus   
Velanhallinnan tulos> 0> 0> 0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % 94> 95> 95
Talous- ja henkilöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin, %3,002,902,85
Toiminnallinen tehokkuus   
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %98> 90> 95
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—107,78,08,0
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv251818
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, %394075
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet277268254
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5)3,63,73,8
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)8,68,08,0
Johtajuusindeksi (asteikko 1—5)3,43,63,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot36 79029 79430 558
Bruttotulot8 3586 0735 936
Nettomenot28 43223 72124 622
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta9 049  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 454  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot5 9575 5595 734
— muut tuotot1 8203333
Tuotot yhteensä7 7775 5925 767
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset3 7482 1252 035
— osuus yhteiskustannuksista4 1983 5333 729
Kustannukset yhteensä7 9465 6585 764
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-169-663
Kustannusvastaavuus, % 9899100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Antolainojen vakuushallinnan kehittäminen (siirto momentilta 28.01.21)500
Lainojen, johdannaisten ja leasing-sopimusten valtiontakausten tietojärjestelmämenot636
Rintamaveteraanien kotiin vietävien palvelujen edellyttämät tietojärjestelmämuutokset ja lisäresurssit500
TIA-vahingonkorvausjärjestelmän uusiminen-1 430
Tulorekisterin edellyttämät järjestelmämuutokset etuustulojen ilmoittamiseen870
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-28
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-14
Palkkausten tarkistukset403
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-4
Toimintamenojen tuottavuussäästö-118
Toimintamenosäästö (HO 2015)-325
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-121
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-41
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen120
Vuokramenojen indeksikorotus8
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-17
Tasomuutos-38
Yhteensä901

2019 talousarvio24 622 000
2018 I lisätalousarvio528 000
2018 talousarvio23 721 000
2017 tilinpäätös22 837 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 682 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 60 000 euroa talousarvioesityksen 24 622 000 euroon nähden aiheutuu valtion maksuliike- ja laskujenvälityspalvelun kilpailutuksen menoista.


2019 talousarvio24 682 000
2018 II lisätalousarvio160 000
2018 I lisätalousarvio528 000
2018 talousarvio23 721 000
2017 tilinpäätös22 837 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 682 000 euroa.