Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       70. Integration

Talousarvioesitys 2019

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen. Statskontoret kan också komma överens med låntagaren om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke.

Förklaring:Beslutsdelen fogas som femte stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande femte stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir det sjätte stycket.

Ändringen förtydligar låneförvaltningen då lån som inbegriper främmande kapital kan betalas tillbaka fritt i motsats till kapitallånen som omfattas av de i aktiebolagslagen angivna villkor i fråga om ställningen enligt balansräkningen som ska uppfyllas före återbetalningen. Statens ställning som borgenär förbättras eftersom kapitallånen är de skulder som betalas i sista hand.


2016 budget 141 700 000
2015 IV tilläggsb. -8 000 000
2015 budget 140 500 000
2014 bokslut 105 579 892