Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     22. Eduskunta
       02. Ulkomaalaisvirasto
       05. Lääninhallitukset
       06. Rekisterihallinto
       07. Kihlakunnat
       75. Poliisitoimi
            21. Toimintamenot
       80. Pelastustoimi
       90. Rajavartiolaitos
       97. Avustukset kunnille

Talousarvioesitys 2019

70. Viranomaisradioverkon rakentaminen ja käyttö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 39 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon rakentamiseen ja rakentamisen aikaisten käyttömenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää enintään seitsemän henkilötyövuoden palkkaamiseen projektitehtäviä varten.

Sisäasiainministeriö oikeutetaan tekemään viranomaisradioverkon toteuttamiseen liittyviä sopimuksia vuonna 2002 siten, että valtuuden käytöstä aiheutuvat menot saavat olla vuonna 2003 enintään 19 500 000 euroa, josta rakentamiseen 2 000 000 euroa ja käyttöön 17 500 000 euroa.

Selvitysosa:Viranomaisradioverkko on turvallisuusviranomaisten sisäiseen käyttöön tarkoitettu radioverkko, jota voidaan joustavasti käyttää myös viranomaisten keskinäisenä yhteistoimintaverkkona. Verkko korvaa viranomaisten erillisverkot, jotka jouduttaisiin kiireellisesti uusimaan niiden teknisen ja toiminnallisen ikääntymisen takia. Määrärahasta 23 200 000 euroa on varattu Lapin verkon rakentamiseen ja 16 000 000 euroa vuoden 2002 rakentamisen aikaisiin verkon käyttömenoihin.

Kiinteän perusverkon veroton kustannusarvio on 134 550 000 euroa.


2002 talousarvio 39 200 000
2001 talousarvio 44 233 425
2001 lisätalousarvio
2000 tilinpäätös 53 820 136