Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

04. Osuus valtion rahalaitosten voitostaPDF-versio

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan osa pankin voitosta siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitosta puolet käytetään vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin lain mukaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Valtiolle tuloutettava osuus sisältää 10,4 milj. euroa Kreikan valtionvelkakirjoista saatavia tuottoja. Nämä sijoitukset on toteutettu Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperiohjelman puitteissa. Vastaava meno on budjetoitu momentille 28.01.69.

  2015 2016 2017 2018
         
Suomen Pankin voiton tuloutus, milj. euroa 138 98 91 104
Osuus edellisen vuoden voitosta, % 92 67 70 67

2019 talousarvio 100 000 000
2018 I lisätalousarvio 14 000 000
2018 talousarvio 90 000 000
2017 tilinpäätös 91 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 43 000 000 euroa.

Selvitysosa:Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja päättänyt johtokunnan esityksestä 15.3.2019, että pankki tulouttaa valtiolle 143 milj. euroa.


2019 II lisätalousarvio 43 000 000
2019 talousarvio 100 000 000
2018 tilinpäätös 104 000 000
2017 tilinpäätös 91 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 43 000 000 euroa.