Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         24. Ulkoministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
              01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista
              02. Verotukseen liittyvät korkotulot
              04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset
              10. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksistaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 173 200 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvä tulot.

Hallitus on 4.2.2016 antanut eduskunnalle esityksen (HE 1/2016 vp) rikoslain ja pysäköinnin valvonnasta annetun lain muuttamisesta, jonka mukaisesti päivä- ja rikesakkoja korotetaan hallitusohjelman mukaisesti. Esityksen käsittely eduskunnassa on edelleen kesken.


2019 talousarvio173 200 000
2018 talousarvio172 200 000
2017 tilinpäätös172 941 781

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 173 200 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentilta vähennetään 43 200 000 euroa.

Selvitysosa: Hallituksen 4.2.2016 antama esitys (HE 1/2016 vp) päivä- ja rikesakkojen korottamiseksi on rauennut. Tämä pienentää arviota sakkotuloista 22,5 milj. eurolla. Lisäksi sakkotulojen toteutunut kehitys on jäänyt aiemmin ennakoitua vähäisemmäksi.


2019 II lisätalousarvio-43 200 000
2019 talousarvio173 200 000
2018 tilinpäätös126 543 835
2017 tilinpäätös172 941 781

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentilta vähennetään 43 200 000 euroa.