Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2019

50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 720 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 600 000 000 aiheutuu työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta väliaikaisesti siten, että valtio rahoittaa tänä vuonna lomautusajan ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja 40 000 000 euroa palkansaajakassojen omarahoitusosuuden laskemisesta väliaikaisesti. Lisäyksestä 16 000 000 euroa aiheutuu liikkuvuusavustuksen kriteerien muuttamisesta ja 6 700 000 euroa työttömyysturvan suojaosan korottamisesta 300 eurosta 500 euroon ajalle 1.6.—31.10.2020 sekä 1 800 000 euroa määräaikaisesta starttirahan maksuajan pidentämisestä. Lisäyksestä 56 000 000 euroa aiheutuu työttömyysturvaan aiemmin tehtyjen väliaikaisten muutosten jatkamisesta vuoden loppuun saakka.


2020 IV lisätalousarvio 720 500 000
2020 II lisätalousarvio 434 300 000
2020 talousarvio 745 400 000
2019 tilinpäätös 714 892 471
2018 tilinpäätös 816 922 684