Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
              01. Arvonlisävero
              02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
              03. Apteekkivero
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 796 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa: Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy noin 65 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös verovapailta sektoreilta ja toimialoilta. Niillä ei ole veron vähennysoikeutta, joten ostojen sisältämät arvonlisäverot kerryttävät valtion verotuottoa. Arvonlisäveroa kertyy siten valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä ja investoinneista. Kuntien ja kuntayhtymien välituotekäytöstä ja investoinneista kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtionbudjetissa näytettäviä arvonlisäverotuottoja.

Lisäksi arvonlisäveroa kertyy ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä ja investoinneista. Näitä ovat rahoitus- ja vakuutustoiminta, asuntojen omistus ja vuokraus sekä yksityinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Arvonlisäveroa kertyy myös mm. kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

 20172018
ennuste
2019
ennuste
    
Kotitalouksien verollisten kulutusmenojen veropohja1,63,32,9
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö-1,63,11,2
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö3,65,03,5

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä. Aikaisempina vuosina Tulli on kantanut arvonlisäveron Euroopan unionin ulkopuolisesta tuonnista kokonaan, mutta vuoden 2018 alusta lähtien arvonlisäverorekisterissä olevilta asiakkailta kerättävät maahantuonnin arvonlisäverot siirtyivät Verohallinnon kerättäväksi. Tullin tehtävänä on lähinnä yksityishenkilöiltä kerättävä tuonnin arvonlisävero, jonka osuus EU:n ulkopuolisen tuonnin arvonlisäverosta on vain n. 1 %.

Arvonlisäverokertymästä vähennettävät palautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero, joka on viime vuosina ollut keskimäärin n. 2,5 mrd. euroa vuosittain.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

 2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
    
Verohallinnon bruttokertymä28 32530 99134 014
Tullilaitoksen nettokertymä2 6913080
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista194937
Verohallinnon maksamat palautukset-13 488-13 159-15 335
Arvonlisäverokertymä yhteensä17 54717 91118 796

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Verotuiksi määritellään myös joitain EU:n arvonlisäverodirektiivistä poikkeavia eriä sekä arvonlisäveron alarajaan liittyvä huojennus. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 20 verotukea vuonna 2019. Niiden kokonaissumman arvioidaan olevan n. 3,2 mrd. euroa.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

 201720182019
    
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %)1 2041 2341 265
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %)537556576
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %)340348356
Henkilökuljetusteen alennettu alv-kanta (10 %)256265274
Majoituspalvelujen alennettu alv-kanta (10 %)98101105
Muut verotuet581594606
Verotuet yhteensä3 0163 0983 182

2019 talousarvio18 796 000 000
2018 I lisätalousarvio109 000 000
2018 talousarvio17 911 000 000
2017 tilinpäätös17 547 147 195

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 796 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentilta vähennetään 196 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu verotuloennusteen pohjana olevan makroennusteen heikentymisestä.


2019 I lisätalousarvio-196 000 000
2019 talousarvio18 796 000 000
2018 II lisätalousarvio104 000 000
2018 I lisätalousarvio109 000 000
2018 talousarvio17 911 000 000
2017 tilinpäätös17 547 147 195

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentilta vähennetään 196 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 164 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu makrotalousennusteen paranemisesta. Myös kertymät ovat kehittyneet jonkin verran odotettua paremmin.


2019 II lisätalousarvio164 000 000
2019 I lisätalousarvio-196 000 000
2019 talousarvio18 796 000 000
2018 tilinpäätös18 082 248 958
2017 tilinpäätös17 547 147 195

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 164 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 28/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 126 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu aiemmin arvioitua suuremmasta arvonlisäveron kertymisestä.


2019 III lisätalousarvio126 000 000
2019 II lisätalousarvio164 000 000
2019 I lisätalousarvio-196 000 000
2019 talousarvio18 796 000 000
2018 tilinpäätös18 082 248 958
2017 tilinpäätös17 547 147 195

 

Eduskunnan kirjelmä EK 11/2019 vp (25.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 126 000 000 euroa.

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 795 900 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta (664/1966). Vero on tarkoitettu ensi vaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Esimerkiksi henkilövakuutukset on kuitenkin vapautettu verosta. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vuonna 2019 vero on 24 % vakuutusmaksun verottomasta arvosta.


2019 talousarvio795 900 000
2018 talousarvio813 000 000
2017 tilinpäätös767 635 691

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 795 900 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

03. Apteekkivero

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 194 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa: Tulot ovat apteekkiverosta annetun lain (770/2016) mukaisia maksuja.

Apteekkiverosta annetun lain taulukkoa on tarkoitus tarkistaa siten, että tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen vuodesta 2016 vuoteen 2017. Tarkistettua apteekkiverotaulukkoa sovelletaan vuonna 2019 apteekkiveroon, joka määrätään vuoden 2018 liikevaihdon perusteella.


2019 talousarvio194 000 000
2018 talousarvio171 700 000
2017 tilinpäätös180 920 773

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 194 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

III lisätalousarvioesitys HE 28/2019 vp (7.10.2019)

Momentilta vähennetään 8 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys johtuu ennakoitua pienemmistä kertymätiedoista.


2019 III lisätalousarvio-8 000 000
2019 talousarvio194 000 000
2018 tilinpäätös179 887 851
2017 tilinpäätös180 920 773

 

Eduskunnan kirjelmä EK 11/2019 vp (25.10.2019)

Momentilta vähennetään 8 000 000 euroa.