Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

40. Verkställighet av straffPDF-versio

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 798 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 210 009 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 211 000 euro, varav 61 000 euro är en överföring till moment 25.01.05 för utgifter för upprätthållande och småskalig utveckling av Rättsregistercentralens informationssystem och 150 000 euro en överföring till moment 33.01.06 med anledning av en precisering av överföringen av förvaltningen av hälso- och sjukvården för fångar.


2018 budget 209 798 000
2017 I tilläggsb. -120 000
2017 budget 210 984 000
2016 bokslut 211 176 000