Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 530 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 9 058 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 472 000 euro, varav 6 000 euro är en överföring från moment 25.01.01, 72 000 euro är en överföring från moment 25.10.03, 19 000 euro är en överföring från moment 25.10.04, 29 000 euro är en överföring från moment 25.20.01, 13 000 euro är en överföring från moment 25.30.01, 61 000 euro är en överföring från moment 25.40.01 och 200 000 euro är ett tillägg för utgifter för upprätthållande och småskalig utveckling av Rättsregistercentralens informationssystem samt 72 000 euro ett tillägg till de informationssystemsutgifter som orsakas Rättsregistercentralen av verkställigheten av den påföljdsavgift som föreslås i regeringens proposition med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den (RP 100/2017 rd).


2018 budget 9 530 000
2017 budget 8 301 000
2016 bokslut 7 290 000