Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

01. Ministeriet och förvaltningenPDF-versio

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 988 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 20 068 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 80 000 euro, varav 74 000 euro föranleds av en överföring till moment 23.01.01 för utgifter för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering och 6 000 euro av en överföring till moment 25.01.05 för utgifter för upprätthållande och småskalig utveckling av Rättsregistercentralens informationssystem.


2018 budget 19 988 000
2017 I tilläggsb. -89 000
2017 budget 20 446 000
2016 bokslut 21 428 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 961 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 300 000 euro jämfört med det belopp på 7 661 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av utgifter till diskrimineringsombudsmannens byrå för övervakningen av verkställandet av avlägsnande ur landet.


2018 budget 7 961 000
2017 I tilläggsb. 100 000
2017 budget 7 188 000
2016 bokslut 7 408 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 530 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 9 058 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 472 000 euro, varav 6 000 euro är en överföring från moment 25.01.01, 72 000 euro är en överföring från moment 25.10.03, 19 000 euro är en överföring från moment 25.10.04, 29 000 euro är en överföring från moment 25.20.01, 13 000 euro är en överföring från moment 25.30.01, 61 000 euro är en överföring från moment 25.40.01 och 200 000 euro är ett tillägg för utgifter för upprätthållande och småskalig utveckling av Rättsregistercentralens informationssystem samt 72 000 euro ett tillägg till de informationssystemsutgifter som orsakas Rättsregistercentralen av verkställigheten av den påföljdsavgift som föreslås i regeringens proposition med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den (RP 100/2017 rd).


2018 budget 9 530 000
2017 budget 8 301 000
2016 bokslut 7 290 000