Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 549 846 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 168 758 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 134 805 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 56 517 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 33 025 000
5. Humanitärt bistånd 72 500 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 4 160 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 1 850 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 65 000 000
9. Räntestödsinstrument 13 231 000
Sammanlagt   549 846 000

1) Omfattar 6 000 000 euro i utgifter för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt.

Förklaring:Stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 3 580 000 euro jämfört med det belopp på 546 266 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är Europeiska kommissionens tilläggsfinansiering under punkt 2 i dispositionsplanen för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt. Jämfört med budgetpropositionen har dessutom 2 000 000 euro överförts från punkt 2 till punkt 5 i dispositionsplanen.


2018 budget 549 846 000
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.
2017 budget 535 195 000
2016 bokslut 504 343 000