Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

10. KrishanteringPDF-versio

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 57 999 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 990 000
05. Gemensamma utgifter 9 575 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 245 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 5 554 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 150 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 25 428 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 248 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 192 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 10 943 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 422 000
20. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 252 000
Sammanlagt   57 999 000

Förklaring:Stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 52 563 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 5 436 000 euro.

Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 05 i dispositionsplanen höjts med 1 334 000 euro med anledning av en ökning av utbildningskostnaderna, anslaget under punkt 08 i dispositionsplanen höjts med 1 054 000 euro eftersom Finlands insatsstyrka ökats med 10 soldater, anslaget under punkt 14 i dispositionsplanen höjts med 3 663 000 euro för utgifter för fortsatt deltagande i insatsen och anslaget under punkt 06 i dispositionsplanen minskats med 615 000 euro med anledning av avslutat deltagande i insatsen.


2018 budget 57 999 000
2017 III tilläggsb. 5 500 000
2017 I tilläggsb. 3 155 000
2017 budget 49 774 000
2016 bokslut 56 446 000