Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 219 338 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 218 638 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 700 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 176 000 euro i överföring från moment 26.01.01 för utgifter för en specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva, 300 000 euro i överföring från moment 30.20.47 för utgifter för en specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Peking för att effektivisera åtgärder som främjar exporten av finländska livsmedel i Folkrepubliken Kina och dess närområden och 299 000 euro i överföring från moment 32.01.01 för utgifter för en specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Genève på grund av Finlands medlemskap i ILO:s förvaltningsråd samt som avdrag 75 000 euro i överföring till moment 33.01.01 i och med att uppgiften som specialsakkunnig inom social- och hälsovården upphör vid Finlands ambassad i Stockholm.


2018 budget 219 338 000
2017 III tilläggsb. 257 000
2017 I tilläggsb. 19 000
2017 budget 220 484 000
2016 bokslut 224 930 000