Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

01. UtrikesförvaltningenPDF-versio

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 219 338 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 218 638 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 700 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 176 000 euro i överföring från moment 26.01.01 för utgifter för en specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva, 300 000 euro i överföring från moment 30.20.47 för utgifter för en specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Peking för att effektivisera åtgärder som främjar exporten av finländska livsmedel i Folkrepubliken Kina och dess närområden och 299 000 euro i överföring från moment 32.01.01 för utgifter för en specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Genève på grund av Finlands medlemskap i ILO:s förvaltningsråd samt som avdrag 75 000 euro i överföring till moment 33.01.01 i och med att uppgiften som specialsakkunnig inom social- och hälsovården upphör vid Finlands ambassad i Stockholm.


2018 budget 219 338 000
2017 III tilläggsb. 257 000
2017 I tilläggsb. 19 000
2017 budget 220 484 000
2016 bokslut 224 930 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 470 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 6 550 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 920 000 euro, varav 460 000 euro föranleds av renoveringen av tjänstebostaden för Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen och 460 000 euro av ändringsarbeten vid kanslilokalerna för Finlands ständiga representation vid FN och generalkonsulatet i New York.


2018 budget 7 470 000
2017 III tilläggsb. 110 000
2017 budget 7 750 000
2016 bokslut 9 900 000