Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

20. Samhällen, byggande och boendePDF-versio

60. Överföring till statens bostadsfond

Det totala beloppet av statsborgen enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) får i fritt finansierade lån och bsp-lån vara sammanlagt högst 2 700 000 000 euro vid utgången av 2018.

År 2018 får Statskontoret använda högst 300 000 euro av statens bostadsfonds medel till tryggande av statens bostadsfonds fordringar, såsom indrivning av fordringar och skötsel av säkerhetsegendomen, betalning av utgifter för utövande av regressrätten, betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare, inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner, exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av bostadsfondens låne- eller borgensfordringar eller andra fordringar eller för minimering av borgensansvar, samt till utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit bostadsfonden.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det femte stycket i avsnittet Räntestödslån och statliga borgensförbindelser i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen fogas som ett fjärde stycke till avsnittet Uppskov, skuldsaneringar och ackord i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.


2018 budget
2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut