Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 100 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 100 000 euro jämfört med det belopp på 3 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av finansieringen av merkostnader för den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda. Av tillägget utgör 300 000 euro en överföring från moment 35.01.04.

Den fullmakt som tidigare beviljats för den grundläggande renoveringen av Aranda uppgår till 11 000 000 euro. Det har ingåtts ett avtal om renoveringsprojektet som binder staten, och projektet håller på att färdigställas. De totala kostnaderna för den grundläggande renoveringen av Aranda uppgår till 15 600 000 euro på grund av kostnadsökningar och en ökning av mängden reparationsarbete som utförs. Av merkostnaderna för den grundläggande renoveringen kan 3 500 000 euro finansieras med poster som överförs under momentet och avsikten är att den resterande delen ska finansieras med det anslag som föreslås här.


2018 budget 4 100 000
2017 budget 5 000 000
2016 bokslut 7 500 000