Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 100 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 6 900 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av planeringen av och tillståndsberedningen för andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura samt obligatoriska tilläggsarbeten under den första fasen.

Planeringen av den andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura är förenad med villkor som uppställts i stängningstillståndet, bl.a. planering av en slutförvaringsplats för fällningar som bildats i samband med vattenbehandlingen och som bildas i fortsättningen samt upprättande av en plan för vattenbehandlingen efter stängningen. Under den första fasen behövs dessutom vattenanalyser bl.a. för planering av en bioreaktor och optimering av grundvattenpumpningarna. I enlighet med stängningstillståndet anlitas det en opartisk övervakare för stängningsarbetet. En närmare utredning som gjorts med tanke på täckningen av jarosithögen visade att det finns jarosit på ett större område än vad som uppgetts i gruvans ursprungliga planer, och detta medför merkostnader. De omedelbara miljöarbetena orsakar fortlöpande kostnader innan det nya vattenbehandlingssystemet kan tas i bruk i maj 2018. För Hitura har det beviljats 5 miljoner euro i den första tilläggsbudgeten för 2017. Förutom detta är det mening att anvisa för Hitura sammanlagt 1,3 miljoner euro av anslaget för år 2018.


2018 budget 7 100 000
2017 I tilläggsb. 5 000 000
2017 budget 5 900 000
2016 bokslut 6 420 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 100 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 100 000 euro jämfört med det belopp på 3 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av finansieringen av merkostnader för den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda. Av tillägget utgör 300 000 euro en överföring från moment 35.01.04.

Den fullmakt som tidigare beviljats för den grundläggande renoveringen av Aranda uppgår till 11 000 000 euro. Det har ingåtts ett avtal om renoveringsprojektet som binder staten, och projektet håller på att färdigställas. De totala kostnaderna för den grundläggande renoveringen av Aranda uppgår till 15 600 000 euro på grund av kostnadsökningar och en ökning av mängden reparationsarbete som utförs. Av merkostnaderna för den grundläggande renoveringen kan 3 500 000 euro finansieras med poster som överförs under momentet och avsikten är att den resterande delen ska finansieras med det anslag som föreslås här.


2018 budget 4 100 000
2017 budget 5 000 000
2016 bokslut 7 500 000