Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Anslaget får användas

5) till betalning av omkostnader för genomförande av pilotprojekt och forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder genomförandet samt till betalning av ersättningar till Folkpensionsanstalten i samband med genomförandet.

Förklaring:Punkt 5 i beslutsdelen ersätter punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.


2018 budget 100 000 000
2017 I tilläggsb. 30 000 000