Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Anslaget får användas

5) till betalning av omkostnader för genomförande av pilotprojekt och forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder genomförandet samt till betalning av ersättningar till Folkpensionsanstalten i samband med genomförandet.

Förklaring:Punkt 5 i beslutsdelen ersätter punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.


2018 budget 100 000 000
2017 I tilläggsb. 30 000 000