Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

4) till ersättning av kostnader för utvecklande av studerandehälsovården i form av statsunderstöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen blir 4 punkt i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 400 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 100 000 euro, varvid som avdrag har beaktats 150 000 euro som en överföring till moment 33.01.06 för täckande av utgifterna för hälso- och sjukvård för fångar och som tillägg 250 000 euro för utveckling av verksamheten vid Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Dessutom har moments rubrik ändrats jämfört med budgetpropositionen.


2018 budget 500 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 400 000
2016 bokslut 2 200 000