Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovårdPDF-versio

31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

4) till ersättning av kostnader för utvecklande av studerandehälsovården i form av statsunderstöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen blir 4 punkt i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 400 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 100 000 euro, varvid som avdrag har beaktats 150 000 euro som en överföring till moment 33.01.06 för täckande av utgifterna för hälso- och sjukvård för fångar och som tillägg 250 000 euro för utveckling av verksamheten vid Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Dessutom har moments rubrik ändrats jämfört med budgetpropositionen.


2018 budget 500 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 400 000
2016 bokslut 2 200 000

38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 2 år)

Anslaget får användas

5) till betalning av omkostnader för genomförande av pilotprojekt och forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder genomförandet samt till betalning av ersättningar till Folkpensionsanstalten i samband med genomförandet.

Förklaring:Punkt 5 i beslutsdelen ersätter punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.


2018 budget 100 000 000
2017 I tilläggsb. 30 000 000