Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

03. Forskning och utvecklingPDF-versio

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 779 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 2 238 000 euro jämfört med det belopp på 48 541 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 33.02.20 och föranleds av att funktioner inom rättsmedicinen överförs från Åbo universitet och Tammerfors universitet till Institutet för hälsa och välfärd.


2018 budget 50 779 000
2017 I tilläggsb. 120 000
2017 budget 49 502 000
2016 bokslut 56 305 000

25. Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får användas

4) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av ett nationellt neurovetenskapligt centrum samt för pilotprojekt inom klinisk forskning och vård

5) till betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner, högskolor, allmännyttiga samfund och andelslag som bildas av biobanker för förberedelser och genomförande av projekt

6) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring:Punkterna 4, 5 och 6 i beslutsdelen ersätter punkterna 4 och 5 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under momentet ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2018 budget 7 400 000
2017 budget 5 800 000