Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 836 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 10 636 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av behovet av tilläggsresurser på två årsverken för viss tid under perioden 2018—2019 för planering av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.


2018 budget 10 836 000
2017 budget 10 762 000
2016 bokslut 11 770 000