Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

02. TillsynPDF-versio

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 836 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 10 636 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av behovet av tilläggsresurser på två årsverken för viss tid under perioden 2018—2019 för planering av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.


2018 budget 10 836 000
2017 budget 10 762 000
2016 bokslut 11 770 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 247 000 euro.

Anslaget får användas

5) till betalning av arvoden och lön till rättsläkare för jour utanför tjänstetid motsvarande högst 2 årsverken samt till betalning av andra utgifter för jourverksamheten.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen blir 5 punkt i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 2 238 000 euro jämfört med det belopp på 12 485 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 33.03.04 och föranleds av att funktioner inom rättsmedicinen överförs från Åbo universitet och Tammerfors universitet till Institutet för hälsa och välfärd.


2018 budget 10 247 000
2017 budget 8 215 000
2016 bokslut 7 578 649