Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 878 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 600 000 euro jämfört med det belopp på 16 278 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ett svårförutsägbart behov av tjänster till följd av att fångarnas hälsotillstånd varit sämre än i genomsnitt. Kostnaderna har även ökat till följd av att den allmänna prisnivån på hälso- och sjukvårdstjänster har stigit och den ökade användningen av tjänster. Av tillägget är 150 000 euro en överföring från moment 33.60.31 och 150 000 euro en överföring från moment 25.40.01.


2018 budget 16 878 000
2017 III tilläggsb. 400 000
2017 I tilläggsb. 120 000
2017 budget 16 085 000
2016 bokslut 16 522 000