Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 300 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 200 000 euro jämfört med det belopp på 100 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt finansieringsbesluten.


2018 budget 1 300 000
2017 III tilläggsb. -2 000 000
2017 budget 5 315 000
2016 bokslut 7 004 248