Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Anslaget får också användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt kommuner och samkommuner för projekt enligt punkterna 1—3.

Anslaget får även användas för konsumtionsutgifter vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, inklusive upphandling av utvecklingsåtgärder inom arbets- och näringsministeriets tillväxtekosystem, inrättande av ett nätverksbaserat kunskapscenter för hållbar och innovativ offentlig upphandling och centrets verksamhet samt pilotförsök med modellen Green deal tillsammans med andra projektaktörer.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande fjärde och femte stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir det femte och sjätte stycket.

Ändringen gör det möjligt för arbets- och näringsministeriet att samarbeta med andra offentliga aktörer i utvecklingen av tillväxtekosystem och innovativa offentliga upphandlingar.


2018 budget 5 000 000
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb. 4 000 000
2017 budget 4 100 000
2016 bokslut 7 024 000