Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 83 621 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 82 671 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 950 000 euro. I detta belopp har som ett tillägg av engångsnatur beaktats 1 750 000 euro med anledning av de utgifter som föranleds av en ändring som gäller Business Finland och som avdrag 800 000 euro som föranleds av den tidigareläggning av inledandet av projektet Turism 4.0 som det beslutades om i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2017.


2018 budget 83 621 000
2017 I tilläggsb. -1 370 000
2017 budget 43 523 000
2016 bokslut 38 152 000